Test de prueba

Bienvenido a nuestro Test de temario específico de prueba

Nombre Email
1) Quina és l'edat mínima per aconseguir el carnet C?
2) Qui forma el Ple Municipal?
3) Quants anys han de passar què un turisme hagi de complir amb l'obligació de superar l'ITV?
4) Segons la Llei de seguretat viària, les infraccions molt greus suposen la pèrdua de 6 punts. Un conductor que disposa de 12 punts els pot perdre tots en un sol dia per cometre dues infraccions molt greus?
5) Amb la darrera modificació de la llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor o Seguretat Vial, els conductors de bicicletes menors de 16 anys estan obligats a fer ús del casc?
6) Quina és la taxa d'alcoholèmia en aire aspirat que no es pot sobrepassar quan no s'és un conductor novell?
7) Grup al qual pertany les Policies Locals de Catalunya de l'escala Bàsica:
8) Qui exerceix el comandament de cada Policia Local de Catalunya?
9) D'acord amb l'Estatut Bàsic de l'empleat públic (EBEP), per accedir a un lloc de treball classificat en el subgrup C2, quin requisit de titulació acadèmica se li exigirà?
10) Qui nombra els agents de la Guàrdia Urbana/Policia Local?

Deja un comentario

error: El contenido está protegido