Test reales de oposiciones

Bienvenido a nuestro Test reales de oposiciones

Nombre Email
1. La sanció imposada a un Policia Local per faltes greus prescriu, des de la data de la notificació de la sanció, al cap de: (Policía Local de Badalona)
2.

A l'article 21 de la Constitució Espanyola es recull el dret a reunió pacífica i sense armes. Per l'exercici d'aquest dret... (Policía Local de Hospitalet)

3. Quina és la taxa d'alcoholèmia en aire aspirat que no es pot sobrepassar quan no s'és un conductor novell?
4. D'acord amb l'Estatut Bàsic de l'empleat públic (EBEP), per accedir a un lloc de treball classificat en el subgrup C2, quin requisit de titulació acadèmica se li exigirà?
5. Els conductors tenen prioritat de pas per als seusvehicles respecte dels vianants, excepte en els casos següents: (Policía Local de Salou)
6. Quina és I'actual llei orgánica de protecció de la seguretat ciutadana? (Guardia Urbana de Barcelona)
7. Qui nombra els agents de la Guàrdia Urbana/Policia Local?
8. La iniciativa de la reforma constitucional correspon, segons la nostra normativa constitucional...(Policía Local Santa Coloma de Gramenet)
9. Amb la darrera modificació de la llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor o Seguretat Vial, els conductors de bicicletes menors de 16 anys estan obligats a fer ús del casc?
10. Qui forma el Ple Municipal?

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

error: El contenido está protegido